ข้อมูลท่องเที่ยว

Cafe Mozart Eureka(inside Natori City Library)

Cafe Mozart Eureka(inside Natori City Library)

  • MASUDA
  • FOOD & DRINK

มีอาหารกลางวันและขนมหวานมากมาย ถือเป็นอีก 1 วันที่ได้พักผ่อนในห้องสมุด นอกจากนี้หากเป็นแก้วสำหรับเทคเอ้าท์ก็สามารถเข้าไปในห้องสมุดได้ด้วย

Infomation

Address Masuda, 4-7-30, Natori City
Contact Information 022-383-7172
Business Hours 7:30am-7pm Sat. an Sun. 7:30am-6pm Mon. Closed
Parking Available
Web・SNS

Web

Instagram

COVID-19
INFO