ข้อมูลท่องเที่ยว

Chuka Shokudo Shoryu

Chuka Shokudo Shoryu

  • MITAZONO
  • FOOD & DRINK

ร้านอาหารจีนแห่งนี้สามารถเดินจากสถานี Mitazono JR Sendai Access Line โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที เนื่องจากครอบครัวของเจ้าของเปิดร้านขายเนื้อ ร้านนี้จึงมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเมนูราเมงที่ใช้เนื้อเป็นส่วนประกอบ เช่น ราเมงเครื่องใน

Infomation

Address Mitazono, 1-2-2, Natori City
Contact Information 022-784-1532
Business Hours 11am-2pm, 5pm-8pm Mon. Closed
Parking Available
Web・SNS

COVID-19
INFO