ข้อมูลท่องเที่ยว

KUMANO-HONGU-SHA

KUMANO-HONGU-SHA

  • TAKADATE
  • HISTORY

กล่าวกันว่าเทพเจ้าแห่งพืชที่ชื่อว่าเคะซึมิโคะโนะคะมิ มาสถิตย์อยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1658 โดยก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าเทพองค์นี้สถิตย์อยู่ที่ภูเขาโคดาเตะซึ่งห่างจากที่ปัจจุบันประมาณ 500 เมตร นอกจากนี้การร่ายรำถวายเทพเจ้าที่เรียกว่า “คุมะ โนะ จูนิจินชิชิโอโดริ” ที่มาจาก ยามาบุชิ เมื่อ 500 ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการกำหนดเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านก็ยังคงได้รับการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

Infomation

Address Aza Gotanda34, Kumanodo, Takadate, Natori City
Contact Information
Business Hours
Parking Available
Web・SNS

COVID-19
INFO