ข้อมูลท่องเที่ยว

KUMANO SHRINE

KUMANO SHRINE

  • TAKADATE
  • HISTORY

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของนาโตริคุมะโนะซังชะ มีเทพเจ้าฮายาทามะโนะโอโนมิโคโตะสถิตย์อยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการอุปถัมป์และบริจาคจากขุนนางในเมืองเซนได และมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับตระกูลดาเตะ ได้รับการกำหนดเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ มีอาคารทรงคุณค่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า คุมาโนะซึคุระ

Infomation

Address Aza Iwakuchinaka51, Kumanodou, Takadate, Natori City
Contact Information
Business Hours
Parking Available
Web・SNS

COVID-19
INFO