ข้อมูลท่องเที่ยว

MEMORIAL MONUMENT(NATORI EARTHQUAKE MEMORIAL PARK)

MEMORIAL MONUMENT(NATORI EARTHQUAKE MEMORIAL PARK)

  • YURIAGE
  • LEARN

อนุสรณ์สถานแห่งนี้แสดงภาพการขึ้นสวรรค์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแผ่นดินไหว พร้อมกับความรู้สึกมุ่งมั่นในการสร้างเมืองใหม่ เมล็ดพันธุ์ที่แตกหน่อออกมาจากอนุสรณ์สถานการบ่งบอกถึงการเจริญเติบโต อนุสรณ์สถานแห่งนี้มีความสูง 8.4 เมตร เท่ากับคลื่นสึนามิ ผู้เสียสละและผู้เสียชีวิตในเมืองนาโตริจำนวน 960 คน ถูกแกะสลักชื่อบนแผ่นป้ายชื่อไว้เป็นอย่างดี

Infomation

Address Yuriage, 4-19, Natori City
Contact Information
Business Hours
Parking Available
Web・SNS

Web

Instagram

Twitter

Facebook

Youtube

COVID-19
INFO