ข้อมูลท่องเที่ยว

Natori City Museum of History and Folklore

Natori City Museum of History and Folklore

  • MASUDA
  • HISTORY

สถานที่ที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนาโตริได้อย่างลึกซึ้ง ภายในสถานที่จะมีห้องแสดงนิทรรศการโบราณคดี ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ ห้องเรียนรู้ประสบการณ์ ห้องอาสาสมัคร มีสุสานโบราณและพื้นที่สำหรับผู้ปกครองและเด็ก

Infomation

Address 1-7-37 Masuda, Natori City
Contact Information 022-724-7935
Business Hours 9 am to 5 pm
Parking Available
Web・SNS

Web

COVID-19
INFO