ข้อมูลท่องเที่ยว

OPPORTUNITY TO LEARN ABOUT THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE & TSUNAMI

OPPORTUNITY TO LEARN ABOUT THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE & TSUNAMI

  • YURIAGE
  • LEARN

เมืองนาโตริ จังหวัดมิยางิ เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 70,000 คน ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองเซนได เมืองนาโตริได้รับความเสียดายอย่างหนักจากสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น มีผู้คนในเมืองเสียชีวิตประมาณ 1,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูริอาเกะที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำนาโตริ ถือเป็นเขตเมืองเพียงแห่งเดียวตามแนวทะเลของจังหวัดมิยางิ เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น ทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ในวันที่ 11 มีนาคม 2011บ้านหลายหลังได้พังลงในทันทีตอนเกิดสึนามิ การเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสียหายและลดผู้เสียหายจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 10 ปีผ่านไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว และพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองใหม่ ปัจจุบันได้เปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ ท่านสามารถมาสัมผัสกับผลกระทบจากแผ่นดินไหว รวมถึงการฟื้นฟูหลังเกิดภัยภิบัติได้จากพื้นที่จริงๆ ท่านสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับทัวร์ต่าง ๆ ได้ เช่น ทัวร์ทัศนศึกษา หรือทัวร์ที่มาศึกษาเกี่ยวกับป้องกันภัยพิบัติ ฯลฯ

Infomation

Address Contact: Natori Tourism Association
Contact Information 022-382-6526
Business Hours
Parking
Web・SNS

COVID-19
INFO